Generalforsamling i FGIF – Volleyball (Corona-forsinket)

Hermed indkalder vi til generalforsamling søndag d. 11. april 2021 kl. 12:00 hos Jes og Randi. Klubben står for mad og drikkelse. Vi hygger i haven efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af kontingentsatsen:

600 for senior

500 for kids/ungdom

300 for bestyrelse/træner

100 for passive.

½m pris for nye medlemmer der indmeldes efter 1. januar

5. Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

6. Valg af bestyrelse

På valg er:

1.Kaj Joensen

2. Torben Muldager

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
Der skal vælges 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Velkommen til sæson 2020-21

Det er os en glæde at kunne byde velkommen til endnu en ny sæson i volleyafdelingen. Det er nu vores fjortende sæson. Kids Volley dyrkes af unge mennesker mellem 5 og 14 år og Mix-volley dyrkes af alle mellem 18 – 70 år plus- minus, øvede som uøvede. Alle er velkomne til at træne et par gange eller tre inden man beslutter sig til at være med.

Volley i FGIF er en social holdsport, der ikke lægger vægt på de store ambitioner samt en super kondition. Det er vores mål, at alle hygger sig, får lidt/meget motion samt en god dyst på banen.

Vi er i hallen om onsdagen 20-22 (Mix) og om fredagen 15.30-17.00 (Kids/Teen)

Velkommen til Volley i Fraugde hallen.

Facebook