Generalforsamling i FGIF – Volleyball 2023

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 23. februar 2023 kl. 21:00 i Fraugde hallen.

Vi træner fra 20 til 21.
Til generalforsamlingen vil der være noget let at spise og øl og vand til mødedeltagerne.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter
 Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af kontingentsatsen:
 600 for senior
 500 for kids/ungdom
 300 for bestyrelse/træner
 100 for passive.
 ½ pris for nye medlemmer der indmeldes efter 1. januar

5. Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før (Forslag sendes til kaj75@outlook.dk)

6. Valg af bestyrelse
 På valg er:
 1. Kaj Joensen (modtager ikke genvalg)
 2. Torben Muldager (modtager genvalg)

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
 Der skal vælges 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt.

Velkommen til sæson 2022-23

Det er os en glæde at kunne byde velkommen til endnu en ny sæson i volleyafdelingen. Det er nu vores syttende sæson.

Kids Volley dyrkes af unge mennesker mellem 5 og 14 år og Mix-volley dyrkes af alle mellem 18 – 70 år plus- minus, øvede som uøvede. Alle er velkomne til at træne et par gange eller tre inden man beslutter sig til at være med.

Volley i FGIF er en social holdsport, der ikke lægger vægt på de store ambitioner samt en super kondition. Det er vores mål, at alle hygger sig, får lidt/meget motion samt en god dyst på banen.

Vi er i hallen om onsdagen 20-22 (Mix) og om fredagen 15.30-17.00 (Kids/Teen).
Vi starter sæsonen først i september og slutter igen i slutningen af april.

Velkommen til Volley i Fraugde hallen.

Facebook