Generalforsamling i FGIF – Volleyball (Corona-forsinket)

Hermed indkalder vi til generalforsamling søndag d. 11. april 2021 kl. 12:00 hos Jes og Randi. Klubben står for mad og drikkelse. Vi hygger i haven efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af kontingentsatsen:

600 for senior

500 for kids/ungdom

300 for bestyrelse/træner

100 for passive.

½m pris for nye medlemmer der indmeldes efter 1. januar

5. Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

6. Valg af bestyrelse

På valg er:

1.Kaj Joensen

2. Torben Muldager

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
Der skal vælges 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen