Generalforsamling i FGIF – Volleyball

Hermed indkalder vi til generalforsamling onsdag d. 19. februar 2020 kl. 18:30 i Fraugde Fritidscenter. Klubben står for mad og drikkelse. Vi træner efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår ændringer i kontingentsatsen:

600 for senior (700 kr. er det nuværende)

400 for kids/ungdom (500 kr. er det nuværende)

300 for bestyrelse/træner

100 for passive.

300 for nye medlemmer der indmeldes efter 1. januar

5. Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

6. Valg af bestyrelse

På valg er:

1.Lars Gjedsted Sørensen

2. Valg af 4. bestyrelsesmedlem. Ingen er kommet i bestyrelsen siden Ingvar trådte ud af den sidste år, et år før tid.

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
Der skal vælges 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen