Generalforsamling i FGIF – Volleyball 2022

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 23. februar 2022 kl. 21:00 i Fraugde hallen.
Vi træner fra 20 til 21.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af kontingentsatsen:
600 for senior
500 for kids/ungdom
300 for bestyrelse/træner
100 for passive.
½ pris for nye medlemmer der indmeldes efter 1. januar

5. Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før (Forslag sendes til kaj75@outlook.dk)

6. Valg af bestyrelse
På valg er:
1.Lars Sørensen
2. Ewa Sørensen

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
Der skal vælges 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt.