Generalforsamling i FGIF – Volleyball 2024

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 7. februar 2024 kl. 21:00 i Fraugde hallen.

Vi træner fra 20 til 21.
Til generalforsamlingen vil der være noget let at spise og øl og vand til mødedeltagerne.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter
 Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af kontingentsatsen:
 600 for senior
 500 for kids/ungdom
 300 for bestyrelse/træner
 100 for passive.
 ½ pris for nye medlemmer der indmeldes efter 1. januar

5. Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før (Forslag sendes til kaj75@outlook.dk)

6. Valg af bestyrelse
 På valg er:
 1. Lars Jørgensen (modtager ikke genvalg)
 2. Ewa Sørensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
 Der skal vælges 2 revisorer og 1 suppleant

8. Eventuelt.