Tilbage til Klubinfo

Indmeldelse

Indmeldelse i FGIF Volley foregår ved kontakt til kassereren:

Torben Muldager
Bækskov 6

5290 Marslev

volley@fraugde-gif.dk

Tlf. 61 77 29 56

Ved indmeldelse skal der gives oplysninger om:

Navn

Adresse

Fødselsdato (inkl.årstal)

kontakt: telefon & e-mail

HUSK: efter indmeldelse -> indbetaling af kontingent og licens