Tilbage til Vedtægter

2017 Generalforsamling

Generalforsamling i FGIF – Volleyball

Onsdag d.22. februar 2017 kl. 21:00 i Fraugde Fritidscenter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 1. Formandens beretning
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 1. Fastsættelse af kontingenter
  Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser:
  700 for senior
  500 for kids/ungdom
  350 for bestyrelse/træner
  100 for passive.
 1. Indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
 2. Valg af bestyrelse
  På valg er:
  1. Mikkel Steffansen – modtager ikke genvalg
  2. Torben Muldager – modtager genvalg
 1. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
  Der skal vælges 2 revisorer og 1 suppleant
 1. Eventuelt.